Pro školy

V jaké škole byste si přáli učit? Možná v takové, kde rodiče respektují a podporují učitele? Nebo takovou, kde žáci přebírají zodpovědnost za své povinnosti a vidí v učitelích užitečné spojence? Školu, kde rodiče, učitelé i žáci znají své kompetence a cíle? Věříme, že cesta vede od osobního růstu každého z nás. Nabízíme vám odborné konzultace, poradenství a supervizi k jakémukoli tématu. Podpoříme vás v novém pohledu na učení, děti i školu samotnou. Těšíme se na spolupráci. V jaké škole byste si přáli učit? Možná v takové, kde rodiče respektují a podporují učitele? Nebo…

Několik dobrých důvodů, proč to zkusit s námi:

 1. Naše kurzy jsou akreditované pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

 2. Přijedeme za vámi, kurzy můžeme realizovat u vás ve škole

 3. Nabízíme znalosti systemického přístupu aplikované na sociální systémy jako je rodina, škola.

 4. Pracujeme s mnohaletými zkušenostmi z práce z dětských domovů, ZDVOP, pedagogickou praxí na všech úrovních vzdělávání.

 5. Máme kladné zpětné vazby od učitelů a školních psychologů.

 6. Vaše škola získá konkurenční výhodu, kompetentní rodiče a motivované žáky.

 7. Témata vztahů, komunikace a osobního rozvoje dětí nejsou součástí školních osnov ani kapacit škol.

 8. Můžeme pracovat v kontextu celé rodiny.

 9. Přinášíme nezaujaté pohledy z vnějšku.

Vztah učitel, žák z pohledu teorie attachmentu

 

 • rozšíření
 • jejich znalostí teorie attachmentu, a jejich pozitivní dopad na děti ohrožené a
 • děti s poruchami chování.

Časová dotace: 8 hodin

Vztah učitel, žák z pohledu teorie attachmentu

Rozvíjející komunikace s rodiči I

 

 • rozšíření
 • jejich znalostí a dovedností v oblasti komunikace, zejména ve schopnosti
 • porozumět nejčastějším problémům a nedorozuměním v komunikaci a naučit se
 • řešit obtížné situace. Seminář si klade za cíl nabídnou učitelům takové nástroje,
 • aby zvládli komunikaci se všemi typy rodičů, s jejich starostmi a ojedinělým
 • stylem komunikace.

Časová dotace: 8 hodin

Rozvíjející komunikace s rodiči I

Rozvíjející komunikace s rodiči II

 

 • volně navazuje na Rozvíjející komunikace s rodiči I a prohlubuje
 • znalosti (není podmínkou nejdříve absolvovat seminář Rozvíjející komunikace
 • s rodiči I.). Přináší komplexní komunikační teorii, pracuje s nositeli významu v
 • komunikaci – kontexty a jak je využít ve prospěch funkční komunikace s rodiči.
 • každý rodič je jedinečný, ale většina z nás využívá 4 základní typy komunikace.
 • účastníky semináře seznámíme s těmito typy a především nabídneme, jak
 • komunikovat s rodiči dle jejích typů, aby byla komunikace úspěšná a efektivní

Časová dotace: 16 hodin

Rozvíjející komunikace s rodiči II

Jak reagovat na emoce dětí a žáků

 

 • budeme věnovat tomu, jak vlastně emoce
 • vznikají. Zodpovíme si otázky – jak to, že stejná situace někoho naštve a
 • někoho ne. Jakmile budeme znát odpovědi na otázku, jak emoce
 • vznikají, naučíme se s nimi pracovat, pokud vzniknout a následně jak
 • reagovat, když jsou děti/žáci v emocích. Jednotlivé situace si
 • natrénujeme na vybraných modelových situacích

Časová dotace: 8 hodin

Jak reagovat na emoce dětí a žáků

Efektivní nástroje motivace

 

 • Seminář seznámí účastníky s tím, jak účinně reagovat na některé
 • projevy dětí/ žáků, kteří mají různou míru sebevědomí a
 • sebeúcty. Některé problémové chování dětí či žáků pramení právě
 • z malé sebeúcty v důsledku podmíněného a komparativního sebepřijetí.
 • Dozvíte se, jak hodnotit děti či žáky tak, aby nedocházelo k závislostem
 • na autoritách a mohli jste tak rozvíjet jejích silné stránky s využitím jejich
 • zdrojů a výjimek z chování

Časová dotace: 8 hodin

Efektivní nástroje motivace

Účinné řešení problémového chování žáků

 

 • Účastníci se dozví základní premisy pro efektivní porozumění chování dětí ve
 • škole. Seznámí se s konceptem 4 cílů chybného chování (pozornost, moc,
 • odplata a neadekvátnost), způsoby jejich diagnostikování, a především efektní
 • intervence řešení tohoto chování ve školách. Díky diagnostickým klíčům
 • získaným intervencím, budou účastníci umět řešit příčiny problémového
 • chování žáků a nikoliv důsledky.

Časová dotace: 24 hodin

Účinné řešení problémového chování žáků

Sebereflexe učitele

 

 • sebezkušenostní seminář je určen především pro pedagogy, kteří mají
 • zájem zkoumat své životní postoje a očekávání. Hledat příčiny a zdroje
 • svých vzorců komunikace a chování. Podrobovat je zkoumání a mít
 • možnost je měnit – pokud již nejsou užitečné. Filozoficky laděný
 • seminář nabízí možnost měnit přemýšlení o svém přemýšlení

Časová dotace: 8 hodin

Sebereflexe učitele

Jak reagovat na emoce žáků v pubertě

 

 • jak vlastně emoce
 • vznikají. Zodpovíme si otázky – jak to, že stejná situace někoho naštve a
 • někoho ne. Jakmile budeme znát odpovědi na otázku, jak emoce
 • vznikají, naučíme se s nimi pracovat, pokud vzniknou. Účastníci se
 • seznámí se specifiky emočního prožívání v období puberty vč.
 • posledních neurologických výzkumů. Dozví se, jak reagovat na silné
 • emoce studentů v období puberty. Jednotlivé situace si natrénují na
 • vybraných modelových situacích

časová dotace 8 hodin

Jak reagovat na emoce žáků v pubertě
Domluvte si individuální kurz pro vaší školu.
Domluvte si individuální kurz pro vaší školu.

Supervize pedagogického sboru

Nabízíme

 • týmovou supervizi (supervize pedagogického sboru). Doporučujeme zvážit rozdělení pedagogického sboru na 3 skupiny po 10 pedagogických pracovnících. Rozdělení na 1. a 2. stupeň podpoří pospolitost kolegů daných stupňů. Rozdělení napříč pedagogickým sborem více podpoří spolupráci.
 • případovou supervizi (individuální i skupinovou formou kolegiálního poradenství na podkladě Balintovské skupiny nebo sdílení zkušenostní, nápadů a inspirací od kolegů i supervizora).

Často supervidovaná témata:

 • nevhodné chování žáků
 • šikana ve třída
 • nemohu se domluvit s rodiči
 • jak adaptovat a motivova žáka

Bonus pro školy

Vzdělávací semináře pro rodiče u vás ve škole

U vás ve škole můžete zavést pravidelné vzdělávací semináře, pro rozvoj a podporu rodičů vašich žáků. Nabízíme semináře na téma - Potřeby dětí s přechodem na ZŠ (určené pro rodiče dětí v 1. - 2. třídě), Příprava do školy a motivace k učení, Puberta a dospívání. Pokud má škola specifické požadavky na téma semináře, který není v nabídce, připravíme seminář na konkrétní zadání školy. Semináře jsou v délce 2 - 3 hodin. Přijedeme za vámi.

Vzdělávací semináře pro rodiče u vás ve škole

Kulaté stoly zástupců škol a rodičů

Strategické nastavení spolupráce školy a rodičů a následná moderace společných schůzek. Vyvstal ve škole konkrétní problém, jehož růst se nedaří zastavit? Potřebujete nezávislé vedení diskuse s rodiči o tématech, které vzbuzují emoce? Nabízíme vám profesionální moderaci diskuse, nárazově i na dlouhodobé bázi. Máme zkušenost, že i v náročných oblastech lze pod dobrým vedením dojít ke shodě nebo najít jiné vhodné řešení.

Kulaté stoly zástupců škol a rodičů

Spolupracujeme s více než 15 školami

ZŠ Květnovo náměstí

ZŠ Květnovo náměstí

Realizujeme zde vzdělávání dalších pedagogických pracovníků v rámci DVPP. Rodiče dětí navštěvují naše semináře.

Praha

ZŠ Campanus

ZŠ Campanus

Realizujeme zde vzdělávání dalších pedagogických pracovníků v rámci DVPP. Rodiče dětí navštěvují naše semináře.

Praha

ZŠ Pražačka

ZŠ Pražačka

Realizujeme zde vzdělávání dalších pedagogických pracovníků v rámci DVPP.

Garanti

PhDr. Martina Jandorová

PhDr. Martina Jandorová

 • Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, katedra Psychologie (2007)
 • Školní psycholog
 • Pracovní psycholog,
 • poradce, lektor

RNDr. Zdenka Hromadová

RNDr. Zdenka Hromadová

 • Státní rigorózní zkouška z matematiky (1989)
 • Lektor
 • Mezinárodně certifikovaný kouč
 • Supervizor

Akreditace a certifikáty

Kontaktní osoba

Petra Paulusová

Zaujali jsme vás? Domluvte si nezávaznou schůzku